Bandøvelse

I aulaen på Larvik Yrkesskole

En gang på 60 tallet (1967-68)

Scenen på Yrkesskolen
Roy Sjølyst