Bandøvelse

I aulaen på Larvik Yrkesskole

En gang på 60 tallet (1967-68)

Kjell Karlsen vokal og bass
Roy Sjølyst