Med Euroreiser på 10 dagers tur til Lofoten

13 til 22 juli

Fyrtårn ved innseilingen til Skrova
Roy Sjølyst