Bandøvelse

I aulaen på Larvik Yrkesskole

En gang på 60 tallet (1967-68)

Jan Reidar Sæther (til venstre) og Kjell Karlsen
Roy Sjølyst