Bandøvelse

I aulaen på Larvik Yrkesskole

En gang på 60 tallet (1967-68)

Kjell Reidar Andersen
Roy Sjølyst